poniedziałek, 9 marca 2015

Trados Studio 2014 – najczęstsze problemy cz. 1

Wprawdzie nie przydarza się to bardzo często, ale czasem możemy przy tworzeniu projektu w Tradosie natrafić na błąd podczas konwersji plików na format sdlxliff (Convert to translatable format). Po wciśnięciu przycisku Results pojawi się takie okienko:z następującym komunikatem: „Failed to open the file 'sciezka/do/pliku/nazwa_pliku.doc'. The file is locked or open in another application.”

Ciekawe, że może się to przytrafić nawet wówczas, gdy plik wcale nie jest otwarty, a Microsoft Word jest wyłączony.

Rozwiązanie:

1. Wywołaj Menedżer zadań Windows (Ctrl + Shift + Esc).

2. W wyświetlonym oknie znajdź i zaznacz w kolumnie Nazwa obrazu proces WINWORD.EXE:3. Kliknij przycisk Zakończ proces.

Gotowe – teraz projekt powinien dać się przygotować bez problemu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz